WAŻNE WYDARZENIE

Z dniem 1.09. zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa, posługę w naszej wspólnocie rozpoczął Neoprezbiter, ks. Łukasz Radomski.