UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.: Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: 
Przyjdź królestwo Twoje!

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2017r.

Zapraszamy 11.11. 2017r. na Mszę Św. o godz. 18.00 podczas której będziemy modlić się za Ojczyznę, a po niej na wykład prof. Tadeusza Marczaka pt.” Odszkodowania wojenne dla Polski”. 

Dziękujemy Panu profesorowi Tadeuszowi Marczakowi za wygłoszoną prelekcję. Bóg zapłać.

Wybory do Rady Parafialnej

Szczęść Boże!

Zgodnie ze statutem dobiegła końca trzyletnia kadencja obecnej Rady Parafialnej. Przed nami kolejne decyzje. Zapraszamy wszystkich Parafian do aktywnego włączenia się w głosowanie i wskazanie swoich kandydatów. Każdy Parafianin ma prawo do głosu.

WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ

5 listopada 2017 r.

Lista kandydatów do Rady Parafialnej:

 1. BANAT Roman

 2. CUGIER Krystyna

 3. DOROSZKO Bogusław

 4. MATUSZAK Radosław

 5. MICHAŁOWSKI Wincenty

 6. SIERADZKA Krystyna

 7. STRZAŁA Bogusław

 8. ŚWISZCZ Teresa

 9. WITEK Andrzej

Inni kandydaci:

 1. DUSZA Bogusława (zrezygnowała)

 2. DUSZA Krystian (zrezygnował)

 3. GRYGOROWICZ Izabela (zrezygnowała)

 4. ŁUKOJĆ Krzysztof (zgłoszony po terminie)

 5. NAWARECKA Sylwia (zrezygnowała)

 6. OLANIN Jerzy (zgłoszony po terminie)

 7. POMYKAŁA Adam (zrezygnował)

 

Wybory do Rady Parafialnej odbywają się DZISIAJ, w godzinach od 7.30 do 21.00. Po otrzymaniu karty do głosowania zaznaczamy (V) na niej dwóch wybranych przez siebie kandydatów. Wypełnioną kartę wrzucamy do specjalnej urny znajdującej się przy wejściu do kościoła.

TUTAJ prezentujemy naszych kandydatów na kolejną kadencję.