„DZIEWCZYNY WYKLĘTE”

Powoli staje się już tradycją w naszej wspólnocie przeżywanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej z ŻOŁNIERZAMI WYKLĘTYMI. Rozważając Mękę Pana Jezusa, wspominamy sylwetki ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH, bojowników antykomunistycznego, niepodległościowego ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. 

W czasie nabożeństwa modliliśmy się w intencji TYCH, dla których BÓG, HONOR i OJCZYZNA, były wartościami najwyższymi, TYCH, którzy za swoją niezłomną postawę, byli bestialsko torturowani, mordowani i wrzuceni do bezimiennych mogił.

Po nabożeństwie mogliśmy wysłuchać konferencji, ks. Marcina Werczyńskiego o DUCHOWOŚCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.