Wspomnienie spotkania ormiańskiego

Tekst zaczerpnięto  z czasopisma orrmiańskiego – „AWEDIS” – (lato 2018r.)