Wspólnota Parafialna dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

WSPÓLNOTA PARAFIALNA DLA INTRONIZACJI

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA .

BANER_SERCE_JEZUSA

Wspólnota powstała 13 lutego 2007 roku.

Wspólnota gromadzi się przed Najświętszym Sakramentem, raz w tygodniu – w czwartek, o godz. 17:00, aby wynagradzać, uwielbiać, dziękować i prosić… Z miłości do Jezusa stara się żyć w stanie łaski uświęcającej. 13. każdego miesiąca Wspólnota zamawia Mszę Św. wynagradzającą za grzechy, z prośbą o Intronizację NSPJ oraz o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Rozalii Celakówny. Działania rozpoznane na modlitwie podejmuje się w jedności z duszpasterzami i Krakowską Wspólnotą.

Służebnica Boża Rozalia Celakowna.Informacje o życiu Rozalii Celakówny i przesłaniu znajdują się na Oficjalnej stronie Biura Postulacji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny Księży Jezuitów: www.celakowna.pl

       Opiekunem duchowym Wspólnoty jest Ks. Grzegorz Gac, a moderatorem diecezjalnym jest Ks. Kazimierz Sroka.

        Wspólnota nasza pozostaje w ścisłej łączności ze Wspólnotą Krakowską dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów, której koordynatorem jest Pani Ewa Nosiadek, a moderatorem jest Ojciec Andrzej Zając – Redemptorysta oraz Ks. prof. Janusz Królikowski. Wspólnota otrzymała swój proporzec, na którym znajduje się wizerunek Serca Jezusa Króla oraz nazwa miasta i parafii.

          Członkowie naszej Wspólnoty w dniu 21. IV.2007 roku zostali wpisani do Krajowego Rejestru Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu w Krakowie, u Ojców Jezuitów. Wspólnota posiada własną kronikę.

          Wspólnota, aby mogła się rozwijać i pozostać wierną charyzmatowi założyciela winna się stale formować. Podstawową formacją dla członków Wspólnoty były comiesięczne pierwszopiątkowe katechezy śp. Ojca Jana Mikruta głoszone na antenie Radia Maryja o posłannictwie Sł. Bożej Rozalii Celakówny z cyklu Serce Króla królów.

             W ramach formacji członkowie Wspólnoty spotykają się na Jasnej Górze i na Świętym Krzyżu, aby spędzić noc na wspólnym czuwaniu modlitewnym. Często towarzyszą nam przewodnicząc Mszy Św. JE Ks. Arcybiskupi lub Biskupi. Są z nami posłowie i senatorowie oraz duszpasterze parafialni.
Członkowie Wspólnoty uczestniczą w licznych ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dotyczących nauki Kościoła, (także przybliżających obfite nauczanie św. Jana Pawła II o Sercu Bożym) oraz pozwalających poznać życie i duchowość inspiratorki Wspólnot – Sł. Bożej Rozalii pielęgniarki, świeckiej apostołki intronizacji Serca Jezusa. Sympozja takie odbyły się między innymi – kilka razy w Wadowicach na Kopcu, w Akademii „Ignatianum” O. Jezuitów, w Krakowie, u Ojców Paulinów na Jasnej Górze oraz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w Łagiewnikach.
Uczestniczyliśmy również w misjach intronizacyjnych zakończonych Intronizacją NSPJ, które odbyły się w parafii św. Franciszka z Asyżu, prowadzonych przez O. Jana Mikruta, a także w Bazylice NSPJ w Krakowie. Z inicjatywy O. Antoniego Masiery SJ, z parafii św. Ignacego z Loyoli we Wrocławiu uczestniczymy raz w roku w adoracjach wynagradzających NSPJ i Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze piątki oraz w pierwsze soboty miesiąca w Bazylice NSPJ w Krakowie. Odpowiadamy również na apel Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, aby u Stóp Matki Bożej Jasnogórskiej, we wrześniu, upraszać łaski potrzebne dla Kościoła Wrocławskiego, dla JE Ekscelencji Arcybiskupa, duchowieństwa i wiernych archidiecezji wrocławskiej.

                  Jedną z ważniejszych inicjatyw, którą podjęła Wspólnota Krakowska, jest Wielka Nowenna Adoracyjna, obejmująca wszystkie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ w Polsce. Nowenna rozpoczyna się w wigilię Święta Podwyższenia Krzyża Świętego i trwa do Święta Chrystusa Króla.

            Wspólnota parafialna dla Intronizacji NSPJ włączyła się czynnie do obchodów Roku Najświętszego Serca Pana Jezusa (27 czerwca 2014 – 12 czerwca 2015).

                 Członkowie naszej Wspólnoty włączyli się do modlitwy za młodzież przygotowującą się do Światowych Dni Młodzieży 2016. W Roku NSPJ patronuje nam św. Józef Sebastian Pelczar – wielki czciciel NSPJ.

Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy:
1). 13 każdego miesiąca na Mszę św. w intencji rychłej beatyfikacji Sł. Bożej Rozalii Celakówny, w intencji wynagradzającej za grzechy i o intronizację NSPJ.
2). W każdy czwartek adoracja wynagradzająca NSPJ – godz.17:00.
3). W pierwszy czwartek miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu wspólnie ze Wspólnotą Krwi Chrystusa.
4). W każdy pierwszy piątek miesiąca spotkanie formacyjne dla członków Wspólnoty i czcicieli NSPJ, po Mszy św. wieczornej.