Wspólnota Parafialna dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

WSPÓLNOTA PARAFIALNA DLA INTRONIZACJI

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA .

BANER_SERCE_JEZUSA

 

Wspólnota w parafii św. Jadwigi Śląskiej, we Wrocławiu – Kozanowie powstała 12 lutego 2007 roku.

Wspólnota pozostaje w ścisłej łączności ze Wspólnotą Krakowską dla Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów, której koordynatorem jest Pani Ewa Nosiadek, a moderatorem O. Andrzej Zając CSsR, zaś opiekunem duchowym Wspólnot w naszej Ojczyźnie, w ramach KEP jest JE Ks. Bp Damian Muskus OFM.    

 Cel Wspólnoty: adoracja Najświętszego Sakramentu, wynagradzanie NSPJ za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne, szerzenie Królowania Bożego w ludzkich sercach, rodzinach, parafiach, miastach i Ojczyźnie. Działać w ramach parafii, za zgodą i opieką Ks. Proboszcza.

Formacja duchowa Wspólnoty przebiega poprzez:

  – pierwszo piątkowe katechezy śp. O. Jana Mikruta CSsR, wygłoszone od   4.01.2008 do XII.2009, na antenie Radia Maryja, z cyklu ” Serce Króla królów”

– rekolekcje intronizacyjne głoszone we Wrocławiu – w parafii św. Franciszka z Asyżu (2007, 2008 ) oraz w parafii św. Jadwigi Śląskiej – Dzień skupienia dla czcicieli NSPJ, 12 czerwca 2008, z udziałem JE Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego, oraz w 2012 z udziałem O. Jana Mikruta i p. Ewy Nosiadek. Rekolekcje te miały przybliżyć czcicielom NSPJ  Dzieło Intronizacji NSPJ wg Służebnicy Bożej Rozalii Celak oraz pomóc w tworzeniu nowych wspólnot   („Wspólnota dla Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów jako parafialna wspólnota wspólnot”), w rekolekcjach uczestniczyli czciciele NSPJ z archidiecezji wrocławskiej. Inicjatorką tych rekolekcji były: dr Krystyna Lewandowska oraz dr n. med. Agnieszka Lewandowska, z parafii św. Michała Archanioła w naszym dekanacie.

– udział członków Wspólnoty w sympozjach ogólnopolskich (w Wadowicach na Kopcu, u O. jezuitów w Krakowie, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, na Jasnej Górze)

– udział w dorocznych, ogólnopolskich czuwaniach modlitewnych (1-2 lutego na Jasnej Górze, 14-15 września na Świętym Krzyżu, na Ryniasie – rekolekcje formacyjne dla animatorów wspólnot, w lipcu i we wrześniu, Ogólnopolska Nowenna Adoracyjna przed Świętem Chrystusa Króla Wszechświata – we Wrocławiu, w dniach 15-16.XI, w parafii św. Franciszka z Asyżu)).

Członkowie naszej Wspólnoty są też wpisani przez O. Henryka Klimaja CSsR do Krajowego Rejestru Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu w Krakowie.

Zapraszamy wszystkich  na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek o godz.17:00 oraz na Eucharystię sprawowaną każdego 13 – tego, w intencjach Dzieła Intronizacji NSPJ i rychłej beatyfikacji Sługi Bożej Rozalii Celak, o godz. 18:00.

 opiekun diecezjalny Wspólnot – Ks. Prałat Kazimierz Sroka

                                                        animatorka Wspólnoty – Krystyna Sieradzka

                                                       zastępca – Irena Jankowska

                                                        opiekun duchowy Wspólnoty – Ks. Grzegorz Gac

Króluj nam Chryste!