Katechezy przedmałżeńskie

img586

 

W Instrukcji o przygotowaniu nupturientów do SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA w Archidiecezji Wrocławskiej czytamy, że przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa odbywa się zasadniczo w parafii. W związku z tym każda parafia winna prowadzić cykl katechez przedślubnych dla zainteresowanych. W sytuacjach wyjątkowych, gdy narzeczeni z ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w tych katechezach, należy zorganizować dla nich przygotowanie indywidualne. Nie dopuszcza się przygotowania w postaci katechez weekendowych i kursów komputerowych.

W naszej parafii KATECHEZY PRZEDŚLUBNE odbywają się zasadniczo w dwóch sesjach: jesiennej (wrzesień / październik) i wiosennej (luty / marzec). W razie potrzeby, przy dużej ilości zgłoszeń możliwe jest zorganizowanie dodatkowej sesji. Katechezy odbywają się w ramach 6 spotkań (niedziela o godz. 19.00 w domu katechetycznym).

Chęć uczestniczenia w KATECHEZACH należy zgłosić mailowo, po ogłoszeniu terminu katechez na stronie parafii, na adres kozanow@archidiecezja.wroc.pl.

W temacie wiadomości proszę wpisać KATECHEZY PRZEDŚLUBNE, a w treści imiona i nazwiska nupturientów i przynależność parafialną.

Cykl obejmuje dziewięć katechez przedślubnych, podczas których omawiane są tematy z: teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz liturgię sakramentu małżeństwa.

Tematy katechez:

– Chrześcijanin – uczeń Chrystusa.

– Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie.…

– Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie.

– Odpowiedzialne rodzicielstwo.

– Normy etyczne życia małżeńskiego.

– Postawy antyrodzicielskie a naturalne planowanie rodziny.

– Dziecko – najcenniejszy dar dla małżonków.

– Sakramentalny charakter małżeństwa – zadania.

– Liturgia sakramentu małżeństwa.

Katechezy nie powinny być przeprowadzane częściej niż raz w tygodniu.

Uczestnicy odbywają też trzy indywidualne spotkania w PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO.