Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. dr Adam DEREŃ Kan. grem. Kap. Katedr., Kap. hon. Ojca św. – ust. 2014

Wikariusze:
Ks. mgr Piotr OLEKSY – ust. 2014
Ks. mgr Grzegorz GAC – ust. 2014
Ks. mgr Łukasz RADOMSKI – ust. 2017