Historia Parafii

Początki naszego osiedla związane są z Pilczycami. Pilczyce to najstarsza podwrocławska wieś, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1208 roku. Ówczesny dokument stwierdza, że osada należała do wrocławskiej katedry, a drogą zamiany z księciem Henrykiem Brodatym dołączono wtedy do niej Kozanów. Wieś należała do parafii pw. św. Mikołaja mającej kościół na Szczepinie.

Po pierwszej wojnie światowej Wrocław – najbardziej przeludnione miasto ówczesnych Niemiec – stanął w obliczu kryzysu mieszkaniowego. Na obrzeżach miasta rozpoczęto wznoszenie osiedli ogrodowych. Jednym z większych było wybudowane w 1919 roku osiedle Popowice. Liczyło ono ok. 8000 mieszkańców. Wewnątrz osiedla na przestronnym placu wznosił się kościół katolicki pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Jego budowę rozpoczęto w 1925 roku według projektu wrocławskich architektów Johannesa Gebla i Theodora Pluschki. Kościół znajdował przy obecnej ulicy Kłodnickiej, był pseudogotycką sześcioprzęsłową świątynią wzniesioną z licowej cegły, wybudowaną na planie krzyża łacińskiego. Wysoka na 64 metry wieża zwieńczona spiczastym hełmem górowała nad okolicą i była widoczna niemal z każdego miejsca na osiedlu. W 1926 roku do parafii dołączono osiedle Kozanów. Konsekracji świątyni dokonał 2. stycznia 1927 roku kard. Adolf Bertram, ówczesny Metropolita Wrocławski.

Od roku 1905 do czasu wybudowania kościoła św. Jadwigi mieszkańcy Kozanowa uczęszczali na msze św. i nabożeństwa do kaplicy św. Jerzego na Popowicach. Kaplica ta pełniła funkcję kościoła kuracjalnego parafii mieszczącej się w kościele Bożego Ciała.

GrafMKL4

Niestety, 1. kwietnia 1945 roku podczas walk o Wrocław świątynia została doszczętnie zniszczona przez wojska sowieckie. Na terenie Kozanowa znajdowały się trzy cmentarze: jeden parafialny należący do parafii św. Mikołaja i dwa komunalne. Na każdym z cmentarzy znajdowała się kaplica. Wszystkie ucierpiały w 1945 roku. Najmniej uszkodzona kaplica, wybudowana ok. 1920 roku została odremontowana, przystosowana do potrzeb duszpasterskich i przekształcona w kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej. Do roku 1963 kościół był filią parafii pw. Macierzyństwa NMP na Pilczycach prowadzonej przez OO Oblatów Maryi Niepokalanej. W styczniu 1964 roku kozanowski kościółek uzyskał status kościoła rektoralnego, tzn. posiadającego własnego, niezależnego od proboszcza kapłana w randze administratora. Administratorami kościoła byli ojcowie oblaci, kolejno: Rajmund Grzesik, Leon Ledwoń, Stanisław Czyż i Tadeusz Kliczkowski (od 1968 r). W tym czasie – w drugiej połowie lat 60-tych – kościół otrzymał nowe okna i witraż w prezbiterium przedstawiający św. Jadwigę Śląską.

Z początkiem 1970 roku kościół otrzymał prawa parafii rzymsko-katolickiej. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy administrator o. Tadeusz Kliczkowski. W 1972 roku święcenia kapłańskie przyjął pierwszy ksiądz pochodzący z naszej parafii ojciec oblat Zdzisław Popowicz. W 1976 roku proboszczem kozanowskiej parafii został ojciec Franciszek Kaczmarek, który był ostatnim oblatem piastującym tę funkcję.images (1) (1)

W oktawę Bożego Ciała 25. czerwca 1981 roku decyzją Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej zakończyli swoje pasterzowanie ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej. Parafię przejęli księża diecezjalni. Proboszczem został ks. Dominik Mazan, a wikariuszem ks. Jarosław Grabiak. Kościół nie miał własnej plebani, księża zamieszkiwali wspólnie na plebani z księżmi z parafii Macierzyństwa NMP z Pilczyc. Na krótko (do czerwca 1982 roku) parafia została poszerzona o teren osiedla Gądów Lotnisko. Plany rozwoju Wrocławia obejmowały w latach osiemdziesiątych budowę osiedli w zachodniej części miasta, m.in. na Kozanowie i Gądowie. Stąd koniecznością stała się także rozbudowa parafii: od początku 1982 roku trwały przygotowania do budowy plebani, domu katechetycznego i w dalszej kolejności rozbudowy kościoła. W 1983 roku po długiej i uciążliwej zbiórce materiałów ruszyła budowa plebani. W prace bardzo mocno zaangażowali się mieszkańcy Starego Kozanowa stanowiącego trzon niewielkiej jeszcze parafii. Na osiedlu powstawały pierwsze bloki przy ulicy Modrej. W połowie 1984 roku na nowej plebani mogli zamieszkać już księża – do obsługi parafii został włączony ks. Andrzej Gidziński. Poświęcenia plebani i salek katechetycznych dokonał J. Em. Kardynał Henryk Gulbinowicz w dniu 7. października 1984 roku.

Jesienią 1985 roku rozpoczęto przygotowania terenu pod wykopy fundamentów rozbudowywanego kościoła i domu katechetycznego. Osiedle rozrastało się w szybkim tempie: w 1986 roku w czasie wizyty duszpasterskiej trzeba było już obejść bloki przy ul. Modrej, Dzielnej i Gołężyckiej. W 1987 roku z sąsiadujących parafii został wyłoniony nowy dekanat – Wrocław-Zachód I, którego dziekanem został nasz proboszcz ks. Dominik Mazan. W 1988 roku zespół duszpasterski liczył już czterech księży. W 1989 roku gotowe były fundamenty kościoła. Dnia 7. czerwca tego roku biskup Tadeusz Rybak wmurował kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Dom katechetyczny oddano do użytku również w 1989 roku. Poświęcony on został 22.3.1990 roku przez kard. Henryka Gulbinowicza w czasie wizyty kanonicznej. Koniec lat osiemdziesiątych i początek nowej dekady to budowa kościoła. Przy wylewaniu fundamentów i w prostych pracach pomagali społecznie parafianie.

Rok 1993 przyniósł powrót nauki religii do szkół. Księża i panie katechetki prowadzą katechezę w Szkole Podstawowej przy ul. Kolistej. W 1996 roku budowa kościoła jest na ukończeniu, trwają jedynie prace przy wystroju wnętrza świątyni.

12 lipca 1997 roku Wrocław został nawiedzony przez wielką powódź. Niemal cały teren Kozanowa został zalany wodami Odry i Ślęzy. Pod wodą znalazły się m. in. przyziemia parafialnego kościoła z salkami katechetycznymi.

W niedzielę 22. października 2000 roku Metropolita Wrocławski Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz podczas uroczystej Mszy Świętej dokonał konsekracji kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej.