Rada Parafialna

Skład Rady Parafialnej

Z urzędu:
– Ks. Proboszcz – ks. dr Adam Dereń
– Księża Wikariusze:
Ks. Piotr Oleksy, Ks. Grzegorz Gac, Ks. Łukasz Radomski
– p. Piotr Kraszewski – organista
– kościelny – WACAT
Z wyboru:
-p. Bogusław Doroszko – Przewodniczący Rady Parafialnej
-p. Bogusław Strzała – Z-ca Przewodniczącego
-p. Krystyna Sieradzka – Sekretarz
-p. Teresa Świszcz
-p. Wincenty Michałowski

 

Statut Rady Parafialnej można zobaczyć TUTAJ