Terminarz spotkań dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania

Kalendarium kandydatów do Sakramentu Bierzmowania

23.10. – spotkanie dla Rodziców (po Mszy św. o godz. 13:15 w kościele)
31.10. – Noc Świętych (Popowice – Kozanów) – dla chętnych
13.11. – spotkanie grupa III (po Mszy św. o godz. 13:15)
22.11. – spotkanie grupa I (godz. 17:30)
22.11. – spotkanie grupa II (godz. 19:00)
05.12. – Msza św. roratnia dla kandydatów do bierzmowania godz. 19:00
06.12. – spotkanie grupa I (godz. 17:30)
06.12. – pomoc św. Mikołajowi – dla chętnych
11.12. – spotkanie grupa III (po Mszy św. o godz. 13:15)
13.12. – spotkanie grupa II (godz. 19:00)
07.03. – spotkanie grupa I (godz. 17:30)
12.03. – spotkanie grupa III (po Mszy św. o godz. 13:15)
21.03. – spotkanie grupa II (godz. 19:00)
04.04. – spotkanie grupa I (godz. 17:30)
09.04. – spotkanie grupa III – (po Mszy św. o godz. 13:15)
18.04. – spotkanie grupa II – (godz. 19:00)
Maj: Próby liturgiczne
Czerwiec: Sakrament Bierzmowania

Do obowiązków kandydata do bierzmowania należy:
1. Chrześcijańska postawa moralna.
2. Udział w zajęciach katechezy szkolnej.
3. Znajomość prawd wiary i modlitw.
4. Zaangażowanie w życie Parafii (Odpust Parafialny, festyny).
5. Udział w praktykach religijnych.
6. Niedzielna Msza św. o godz. 13:15. (w kościele Kandydaci zajmują miejsca w specjalnie zarezerwowanych ławkach przed prezbiterium; o godz. 13:10 oddają indeksy księdzu nie wychodząc z ławek; otrzymują je z powrotem nie wychodząc z ławek po zakończeniu Mszy św.).
W razie braku możliwości uczestnictwa we Mszy św. o godz. 13:15 Kandydat uzgadnia z księdzem inny termin Mszy św.
7. Comiesięczna spowiedź.
8. Udział w rekolekcjach parafialnych.
9. Udział w nabożeństwach okresowych (wymagania w tym przypadku będą podawane na bieżąco).
10. Udział w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania (1 raz w miesiącu po Mszy św. o godz. 13:15 w domu katechetycznym według harmonogramu poszczególnych grup).
11. Udział w pozostałych praktykach religijnych i działaniach przy Parafii, które będą podawane na bieżąco.
12. Dostarczenie dokumentów wymaganych do przyjęcia sakramentu bierzmowania, posiadanie świadka bierzmowania.