Wprowadzenie Relikwii Jana Pawła II

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 12. kwietnia 2015, nasza parafia otrzymała w darze od arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity Lwowa, relikwie Świętego Jana Pawła II. Darczyńca był w latach 1996-2005 osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, a następnie do 2007 roku – papieża Benedykta XVI. Relikwie zostały uroczyście wprowadzone podczas Mszy św. celebrowanej przez księdza arcybiskupa, z udziałem zaproszonych księży, licznych wiernych i orkiestry dętej z Domaniowa. Msza św. była transmitowana przez diecezjalne Radio Rodzina.

W okolicznościowej homilii ks. arcybiskup przybliżał wiernym charyzmat Świętego czerpiąc z osobistych doświadczeń lat pracy u boku Jana Pawła II. Mówił m.in.: „Ojciec Święty był przede wszystkim człowiekiem. Myślał ciągle o drugim człowieku. Był o niego zatroskany. Stąd Jego nauczanie o obronie życia, o prawie do pracy, do wolności, do godności. Szczególną troską otaczał dzieci, młodzież, osoby starsze, cierpiące. W Jego posługiwaniu nigdy nie zabrakło spotkania z nimi. Nigdy nikogo nie lekceważył, ani żadnej sprawy czy prośby. Starał się zawsze każdą sprawę rozważyć i żadnej nie pozostawić bez rozwiązania. Nigdy nie okazywał, że się spieszy, że ma ważniejsze sprawy do załatwienia. Zawsze cierpliwie każdego wysłuchał. Można powiedzieć, że całe życie Ojca Świętego było nadzwyczajne.

Na zakończenie abp Mieczysław Mokrzycki przypomniał modlitwę Jana Pawła II:
Cieszą się nasze serca z tego, że świat nie zapomniał o Janie Pawle. Po Jego kanonizacji wiele osób prosi o Jego relikwie, o modlitwę przy ołtarzu. Powiedziałbym, że jest nadal żywy – tyle, że w nas. Myślimy o Nim wiedzeni nakazami serca, pragnieniem bycia człowiekiem Bożym, tak jak był nim nasz Ojciec Święty. W naszym rozważaniu o Ojcu Świętym kryje się prośba, abyśmy i my dzięki łasce bożej stawali się lepsi. Aby dzięki błogosławieństwu bożemu stawali się lepsi nasi bliscy, rodacy, ojczyzna i cały świat, aby wszystko stawało się lepsze dzięki działającej w nas łasce bożej. Naśladujmy więc Jana Pawła II, bo przecież mogliśmy widzieć na czym polega kroczenie do świętości. Niech teraz bliskość Świętego Jana Pawła zachęca nas do świętego życia, do uczestnictwa we Mszy świętej, do komunii, do spowiedzi, do codziennej modlitwy rano i wieczorem. Jan Paweł II niestrudzenie powtarzał, że prawdziwi uczniowie Chrystusa są zakorzenieni w glebie świętości, i nauczył nas prostej modlitwy o świętość:

Panie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami, ale spraw, abym stał się takim, jak tego pragniesz.
Moi drodzy, dzisiaj nie możemy mieć żadnej wątpliwości, co do skuteczności tej modlitwy.
Dzisiaj każdy z nas powinien uczynić ją swoją. Do takiego Świętego dzisiaj przyszliśmy.
I takiego Świętego wam zostawiam. Amen.

Ksiądz proboszcz Adam Dereń nawiązując do Niedzieli Miłosierdzia Bożego i nauczania Jana Pawła II postawił przed nami zadanie: „Jesteśmy świadomi, że przyjmując do naszej parafii Świętego Papieża, powinniśmy jeszcze bardziej żyć Jego nauczaniem. Abyśmy tak jak On, stawali się świadkami Miłosierdzia Bożego pośród nas. Na krakowskich błoniach w 2002 roku usłyszeliśmy z Jego ust wezwanie, ażeby w obliczu współczesnych form ubóstwa kształtować w sobie wyobraźnię miłosierdzia. Ufam, że w naszej wspólnocie nie zabraknie ludzi, którzy z miłością dostrzegą obok siebie brata, który utracił pracę, dach nad głową, możliwość godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, który doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Wierzymy, że nie zabraknie pośród nas tych, którzy przyjdą z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, że nie odwrócimy się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień i przestępstw; że będziemy nieść radę, pocieszenie, duchowe i materialne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.

Przed uroczystym błogosławieństwem relikwiarzem abp Mieczysław Mokrzycki powiedział:
Ojciec Święty błogosławił nas nie tylko w każdą niedzielę na Anioł Pański, nie tylko podczas uroczystego błogosławieństwa Urbi et orbi na Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale każdego dnia. Wierzę, że od dziś – każdego dnia – w sposób szczególny będzie błogosławił wam, waszej parafii, waszemu miastu. Niech to błogosławieństwo towarzyszy wam przez całe wasze życie.

przek_1 przek_2

 

Zapraszamy do lektury krótkiego artykuły na stronie Radia Rodzina oraz obejrzenia wideorelacji z tego wydarzenia

Relikwie Św. Jana Pawła II na Kozanowie

Poniżej wideorelacja z uroczystości: