Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Spotkania: III Czwartek miesiąca: 18:00 Msza św. Akcji Katolickiej, następnie spotkanie w domu katechetycznym

ak

Kim jesteśmy

„Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).

Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33)”. (ze wstępu do Statutu Akcji Katolickiej)

Zachęcamy do przeczytania statutu Akcji Katolickiej: http://ak.org.pl/statut/

Asystentem kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest ks. Adam Kaźmierski.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby zrobić coś dobrego dla naszej Parafii i Diecezji.

Kontakt z nami:   e-mail: poak.kozanow@gmail.com 
P. Krystyna i p. Maria w czasie poniedziałkowych dyżurów w bibliotece parafialnej,
p. Piotr – organista.
Spotkania w każdy trzeci czwartek miesiąca.
 

Pielgrzymki Akcji Katolickiej
Zachęcamy do udziału w pielgrzymkach organizowanych przez Akcję Katolicką. Chętnych prosimy o kontakt z Panem Piotrem – organistą.

Galeria zdjęć z pielgrzymki do Krzeszowa – X’2015