Biuletyn Jadwiżański

Biuletyn Jadwiżański
Akcja Katolicka w naszej Parafii zajmuje się wydawaniem Biuletynu Jadwiżańskiego. Chętnych do zamieszczania swoich artykułów w naszym czasopiśmie zapraszamy na spotkania Akcji Katolickiej w każdy III czwartek miesiąca.
Materiały można przesyłać na adres: bj.kozanow@gmail.com