Domowy Kościół

domowy-kościółHISTORIA
Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987).

CZŁONKOWIE
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie angażują się w proponowaną formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać.

DUCHOWOŚĆ
DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
– życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia;
– życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem;
– życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego;
– dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi;
– postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów;
Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania:
– codzienna modlitwa osobista;
– regularne spotkanie ze słowem Bożym;
– codzienna modlitwa małżeńska;
– codzienna modlitwa rodzinna;
– comiesięczny dialog małżeński;
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną);
– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych;
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

KRĄG
Krąg tworzy 4-7 małżeństw, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim codziennym życiu.
Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
– dzielenie się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku)
– modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)
– formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, tzn. osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu)