Koło Przyjaciół Radia „Maryja” i TV „Trwam”

logo radia Maryja

 

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA I TV TRWAM.

Radiu Maryja życzę, aby odważnie głosiło Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru Chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności”.

JAN PAWEŁ II, Rzym – III Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja, 1996

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!
Tym wezwaniem pozdrawiamy Jezusa, Maryję, siebie wzajemnie oraz rozpoczynamy wszystkie spotkania modlitewne i formacyjne.

Historia

Koło powstało 20 stycznia 2004 roku, w odpowiedzi na apel Jana Pawła II, aby wraz z RADIEM MARYJA głosić Chrystusowe orędzie życia. Św. Jan Paweł II był przewodnią Gwiazdą Radia Maryja i Jego Natchnieniem, ukazywał nam – RODZINIE RADIA MARYJA zadania i sposoby realizacji, podarował nam potężny testament swego nauczania pozostawiony w dokumentach, listach, homiliach jak i w słowach kierowanych bezpośrednio do nas – słuchaczy Radia Maryja. Ukazywał nam nowe horyzonty ewangelizacji.

Po odejściu Sługi Bożego Jana Pawła II do Domu Ojca, 4 lutego 2006 r. nasze Koło odpowiedziało na apel Rycerstwa Niepokalanej z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie i podjęliśmy w naszej Parafii nieustanny udział w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca jako WOTUM OD NARODU POLSKIEGO ZA DAR PONTYFIKATU JANA PAWŁA II.

Działalność

Dzięki RADIU MARYJA i TV TRWAM, oraz innym powstałym dziełom powstałym wokół tych mediów katolickich, możemy poszerzać przestrzeń prawdy i wolności. Dlatego nasze Koło Przyjaciół Radia Maryja jest zaangażowane w służbie i pomocy Radiu Maryja. Nasza działalność to: pielgrzymki (na Jasną Górę, do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, do Lichenia, do Torunia w rocznicę powstania RM), spotkania modlitewne, formacja z udziałem Ojców Redemptorystów, ewangelizacja w parafii, a także promocja Radia Maryja w parafii oraz dary serca. Ponadto Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja opiekują się ogrodem przyparafialnym oraz grobem śp. ks. proboszcza Dominika Mazana.

Rodzina Radia Maryja w naszej parafii spotyka się w drugie wtorki miesiąca o godz. 17:00 na adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej. Włączyliśmy się do wielkiej modlitwy w obronie życia poczętego, do której wzywał nas Jan Paweł II. Członkowie KPRM włączyli się także do Krucjaty Modlitw w Obronie Poczętych Dzieci, w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Wielu członków należy również do Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ (spotkania modlitewne w każdy czwartek – godz. 17:00), oraz do Wspólnoty Krwi Chrystusa (spotkania modlitewne w pierwszy czwartek miesiąca – godz. 17:00).

Msza Św. w intencjach dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, Kościoła, biskupów i kapłanów, Radia Maryja, TV TRWAM oraz dzieł powstałych wokół RM – sprawowana jest w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18:00. Następnie uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych, które pozwalają nam pogłębiać nauczanie Kościoła św., Ojca Świętego Franciszka i biskupów. Rok 2010 był pogłębieniem znajomości Encykliki Jana Pawła II „ Evangelium Vitae”, zakończony przygotowaną Drogą Krzyżową w 15–tą rocznicę ogłoszenia tej encykliki, w dniu 26 marca 2010 r.

W ROKU ŚW. JANA PAWŁA II – 2015 – nasze spotkania modlitewne i formacyjne są także pogłębieniem duchowości i nauczania św. Jana Pawła II. To dzięki Niemu uczymy się szukać prawdy u źródeł, być krytycznymi, samodzielnie myślącymi, niedającymi się zmanipulować.

Zapraszamy chętnych do współpracy w naszym KPRM odpowiadając na apostolskie powołanie do bycia świadkami Chrystusa, poprzez spotkania modlitewne, dyskusyjne, audycje, apostolat dobrej książki i czasopism, publikacje w prasie, ewangelizacja przez Internet. Łączy nas miłość do Boga, do Matki Najświętszej i do Ojczyzny. Zapraszamy!

 

W drugi wtorek miesiąca godz. 17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
godz. 18:00 – Msza Św. sprawowana w intencjach Radia Maryja.
Po Mszy świętej (ok. godz. 18:40) – spotkanie formacyjne z Opiekunem Koła w Domu Katechetycznym.

Odpowiedzialna za Koło – p. Irena Jankowska
Skarbnik – p. Krystyna Sieradzka
Opiekun – ks. Adam Kaźmierski