Schola Cantorum

Wszystkie chętne osoby, które chcą śpiewać podczas Eucharystii PSALM RESPONSORYJNY
zapraszamy  do kontaktu z Panem organistą.