Schola Dziecięca

Schola dziecięca śpiewa podczas Mszy Św. z udziałem dzieci o godz. 10.30. Obecnie jest to ok. 10 osób (dziewczynek), którzy wspólnym śpiewem pomagają wszystkim obecnym na tej Mszy Św. w lepszym przeżyciu modlitwy.

Spotkania scholi odbywają się przed Eucharystią o godz. 9.30 w salce obok Oratorium Św. Jana Pawła II.

Scholę prowadzi p. Ewa , a duchowym opiekunem jest ks. Grzegorz.

Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą śpiewać w scholi na próby w każdą niedzielę o godz. 9.30.

ZAPRASZAMY.